You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NISKOGRADNJA

 • Vodovodi i objekti na vodovodima (crpne stanice, vodospreme, bunari...)
 • Odvodnja otpadnih voda sa pripadajućim objektima (kanalizacije, prepumpne stanice, pročistači...)
 • Plinovodi i objekti na plinovodima (plinske redukcione stanice)
 • Tramvajske pruge
 • Prometnice i prometni objekti
 • DTK instalacije i objekti
 • Energetske instalacije i objekti (struja, javna rasvjeta, trafo stanice...)

ZAŠTITA GRAĐEVINSKIH JAMA

 • Zabijanje čeličnog Žmurja, hidraulična visokofrekventna makara
 • Preko 1000 tona čeličnog Žmurja tip Larsen od 8 do 14 m

SANACIJA KLIZIŠTA

 • U Zagrebu i široj okolici izvodili smo radove na sanaciji klizišta i stabilizaciji padina
 • Za potrebe navedenih radova imamo vlastitu opremu te stručni i tehnički kadar