You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Radovi na izgradnji vodovoda i vodoopskrbnih objekta

 1. 1. Nepredviđeni radovi sanacije vodovoda Zagreb Centar Investitor: ZH Vio
 2. 2. Vodovod za potrebe konjičkog kluba Jarun Investitor: Grad Zagreb
 3. 3. Vodovod pri izgradnji Branimirove ulice Investitor: Grad Zagreb-ZH Vio
 4. 4. Sanacija vodovoda u ul. Palmotićeva i stara Vlaška Investitor: ZH Vio
 5. 5. Sanacija vodovoda u Gundulićevoj Investitor: ZH Vio
 6. 6. Vodovod Sveučilišne aleje od aleje grada Vukovara do ulice L. Ružičke Investitor: Grad Zagreb-ZH Vio
 7. 7. Vodovod Kupinečki Kraljevec Investitor: ZH Vio
 8. 8. Vodoopskrbni cjevovod Hektorovićeva i dio Radničke Investitor: Grad Zagreb-ZH Vio
 9. 9. Vodoopskrbni cjevovod Lješnjakovec Investitor: Grad Zagreb-ZH Vio
 10. 10. Vodoopskrbni cjevovod Sisačka ulica-Sveta Klara Investitor: Grad Zagreb-ZH Vio
 11. 11. Vodoopskrbni cjevovod djela Novačke ulice Investitor: Grad Zagreb-ZH Vio
 12. 12. Magistralni cjevovod Donji Dragonožec Investitor: ZH Vio
 13. 13. Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u Medulićeva ulica Investitor: ZH Vio
 14. 14. Vodovod Sopnica-Jelkovec Investitor: ZH Vio
 15. 15. Građenje vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku ulice Sveti Duh Investitor: Grad Zagreb i poliklinika Podobnik
 16. 16. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Oporovečke ulice Investitor: ZH Vio
 17. 17. Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda Boškovićeva-Hebrangova Investitor: ZH Vio
 18. 18. Vodovodni cjevovod i hidroforska crpna stanica u Vinogradskoj ul. u Svetoj Nedjelji Investitor: Grad Sveta Nedjelja
 19. 19. Izgradnja precrpne stanice Peršinovec I.-magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Lukavec-Dubranec-Cvetković Brdo Investitor: Grad Velika Gorica
 20. 20. Vodoopskrbni cjevovod Zeleni val i Palmotićeva Investitor: ZH Vio
 21. 21. Izgradnja magistralnog cjevovoda Panjani – naselje Slabinja Investitor: JP komunalac
 22. 22. Vodovod u ulici Mladena Fiolića Investitor: Grad Zagreb
 23. 23. Vodoopskrbni cjevovod u stambenom naselju IVER – Sesvetski Kraljevec Investitor: Grad Zagreb
 24. 24. Vodoopskrbni cjevovod za stambeno naselje MLINOVI Investitor: Grad Zagreb
 25. 25. Sanacija hidrantske mreže po projektu DV Mali Princ Investitor: Grad Zagreb
 26. 26. Sanacija vodovoda Dugo Selo – Vrbovec Investitor: Komunalac Brckovljani
 27. 27. Vodovod objekta Hypo-Alpe-Adria centra Investitor: Hypo-Alpe-Adria investments
 28. 28. Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, vodosprema i precrpnih stanica Glavnica Donja, Deščevec, Moravče, Horvati, Donji i Gornji Dragonožec, Palijaši, Štrpet i Rakov Potok Naručitelj: Zagrebački Holding d.o.o. Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
 29. 29. Izvođenje radova- PAKET 3 – magistralni vodoopskrbni cjevovod od vodocrpilišta Strmec do Male Mlake, vodosprema Gornji Dragonožec i precrpna stanica CS 2, Gornji Dragonožec Naručitelj: Zagrebački Holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
 30. 30. Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Buzinski Krči- Ranžirni kolodvor jug i izgradnja odvodnje fekalnih voda prema projektu prometne površine- UPU Buzinski Krči- ranžirni kolodvor jug Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnje d.o.o.., Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
 31. 31. Izgradnja magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u zoni izgradnje 3. etape Radničke ceste Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnje d.o.o.., Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
 32. 32. Izgradnja magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4. etape izgradnje Radničke ceste Naručitelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
 33. 33. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Selce-Gradac-Orlovac u Karlovcu u trupu ceste D36 od stacionaže ceste 0+300,00 4+738,30 i izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu ulice Selce Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
 34. 34. Rekonstrukcija vodoopskrbe i kanalizacije Vranyczanyjeve kazete drugi dio i rekonstrukcija Šipuševe, Vitezovićeve, Šebetićeve, Preradovićeve, Gundulićeve i ulice V. Mažuranića u Karlovcu Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Grad Karlovac
 35. 35. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I SANITARNE KANALIZACIJE U NASELJU GORNJE MEKUŠJE – ISTOČNO OD JUŽNOG KOLEKTORA Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
 36. 36. Izvođenje radova izmicanja magistralne vodovodne cijevi DN 1100 Naručitelj: A1 Hrvatska

Izgradnja i rekonstrukcija kolektora i kanalizacija

 1. 1. Kanalizacija u Ivekovićevoj ulici Sesvete Investitor: Grad Zagreb
 2. 2. Kanalizacija u naselju Jelkovec Investitor: Grad Zagreb - ZH Vio
 3. 3. Javni kanal u ulici Hrvatske mladeži – Grad mladih Investitor: ZH Vio
 4. 4. Kanalizacija za potrebe HRVI u ulici XIV trokut Investitor: Grad Zagreb
 5. 5. Kanalizacija u ulici Vučak Investitor: Grad Zagreb - ZH Vio
 6. 6. Kanalizacija VII Retkovec s odvojcima Investitor: Grad Zagreb - ZH Vio
 7. 7. Kolektor Radnička cesta Investitor: Grad Zagreb - ZH Vio
 8. 8. Kanalizacija Gornji grad Investitor: Grad Zagreb
 9. 9. Javni kanal II Struge Investitor: ZH Vio
 10. 10. Javni kanal Bukovački ogranak Investitor: ZH Vio
 11. 11. Građenje kanalizacije u ul.Cmrok Investitor: Grad Zagreb
 12. 12. Izgradnja kolektora Karlovačka, naselje Blato, Remetinec Investitor: Instalprom
 13. 13. Građevinski i montažni radovi na području grada Zagreba Investitor: Tigra
 14. 14. Izmještanje postojećeg kanala između ulica Dubrava i Hrv. Proljeća Investitor: Profectus
 15. 15. Kanalizacija Kulmerov dvorac, Šestine Investitor: Tehnika
 16. 16. Rekonstrukcija sabirnog kanala u Brestovačkoj cesti Naručitelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb
 17. 17. Rekonstrukcija i dogradnja kolektora B1 Naručitelj: GRAD GLINA, P.P. 11 , 44400 GLINA
 18. 18. Izgradnja Spojne ceste od produžene Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije ( ČVOR Slavonska- Ulica 7) s križanjem u razini i infrastrukturom- cestovna prometnica i kanalizacija Naručitelj: GRAD ZAGREB
 19. 19. Rekonstrukcija mješovite kanalizacije I vodoopskrbnih cjevovoda te uređenje prometnih površina u Masarykovoj ulici u Karlovcu Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Grad Karlovac
 20. 20. Investicijski projekt Zagrebačkog Holdinga za vodovod i kanalizaciju Paket 1 – LOT 2 dionica Močirat Naručitelj: ZAGREB MONTAŽA d.o.o.
 21. 21. Izgradnja kolektora Čulinečka – dionica od Trnave do Slavonske avenije Naručitelj: VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB 83416546499
 22. 22. NASTAVAK IZGRADNJE GLAVNOG SABIRNOG KANALA GSK I.I. I CRPNE STANICE HRVATSKI LESKOVAC Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb, Folnegovićeva 1
 23. 23. REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE U DIJELU ULICE RAKOVAC I RADIĆEVA I IZGRADNJA MAGISTRALNOG I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U DIJELU ULICE RAKOVAC I RADIĆEVA, 3. FAZA, IZGRADNJA KABELSKE KANALIZACIJE NN I SN, REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA I PROMETNICE TE IZGRADNJA ROTORA Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac I GRAD KARLOVAC I HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac
 24. 24. IZGRADNJA MJEŠOVITOG KOLEKTORA KANALIZACIJE, MAGISTRALNOG I VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICAMA: OBALA V. MAŽURANIĆA (DESNO OD ŽELJEZNIČKOG MOSTA), P. VITEZOVIĆA, P. PRERADOVIĆA, GUNDULIĆEVA, ŠIPUŠEVA, ŠEBETIĆEVA I VRANYCZANYJEVA ULICA U KARLOVCU, 4. FAZA TE REKONSTRUKCIJA PRERADOVIĆEVE I GUNDULIĆEVE ULICE Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Grad Karlovac
 25. 25. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE PODRUČJA OPĆINE PISAROVINA – I ETAPA PODSUSTAV DONJA PISAROVINA Naručitelj: VODE PISAROVINA d.o.o.
 26. 26. IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA KANALIZACIJSKE MREŽE; REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U SKLOPU PROJEKTA POBOLJŠANJE VODO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ Naručitelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 27. 27. IZGRADNJA LINIJSKIH GRAĐEVINA NASELJA DONJA ŠVARČA, JAMADOL, TUŠMER, BELAJSKE POLJICE, PREDJELA JOZEFINSKE ULICE S IZVEDBOM RETENCIJSKOG BAZENA Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, Grad Karlovac, Grad Duga Resa

Radovi na izgradnji tramvajskih pruga

 1. 1. RADOVI NA ODRŽAVANJU TRAMVAJSKE PRUGE – SARAJEVSKA CESTA Naručitelj: Zagrebački Holding d.o.o. , Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb, OIB: 8558486598
 2. 2. Rekonstrukcija tramvajske pruge i kontaktne mreže u Radničkoj cesti od ulice Koledovčina do željezničke pruge Naručitelj: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
 3. 3. ODRŽAVANJE TRAMVAJSKIH PRUGA – RASKRIŽJE SELSKE I SAVSKE ULICE I RASKRIŽJE JADRANSKOG MOSTA I SELSKE ULICE Naručitelj: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.
 4. 4. Održavanje tramvajskih pruga u Gradu Zagrebu, Dionice: Jurišićeva ulica od Draškovićeve do Petrinjske i Mihaljevac – Dolje – od zaokretnice Mihaljevac do Gračanskog Dolja Naručitelj: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Podružnica Zagreb, Nova cesta 192, Zagreb
 5. 5. Održavanje tramvajskih pruga u Gradu Zagrebu, Naručitelj: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.
 6. 6. IZGRADNJA TRAMVAJSKIH STAJALIŠTA NA DIJELU TRAMVAJSKE PRUGE OD MIHALJEVCA DO DOLJA Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1

Radovi na izgradnji plinovoda i plinskih objekata

 1. 1. NTP u naselju Vrbani Investitor: GPZ
 2. 2. NTP Trnava i Resnički gaj Investitor: Grad Zagreb i GPZ
 3. 3. NTP Sesvetska Selnica Investitor: Grad Zagreb i GPZ
 4. 4. Plinske instalacije Branimirova ul. od Av. M. Držića do ul. Crvenog križa Investitor: Grad Zagreb i GPZ
 5. 5. Izmještanje VTP benziska postaja Slavonska avenija, Resnik Investitor: OMV
 6. 6. Izmještanje plinskih instalacija sveučilišna aleja Investitor: Grad Zagreb
 7. 7. Izmještanje plinskih i vodovodnih instalacija - pješački pothodnik sveučilišna avenija Investitor: Grad Zagreb
 8. 8. STP naselje sesvete - sjever 22 Investitor: Grad Zagreb; GPZ
 9. 9. STP naselje sesvete - sjever 23 Investitor: Grad Zagreb; GPZ
 10. 10. Plinovodna instalacija Branimirove ulice od ulice Crvenog križa do Zavrtnice Investitor: Grad Zagreb; GPZ
 11. 11. Adaptacija VTP I NTP i kućnih priključaka na lokaciji Domobranska Investitor: GPZ
 12. 12. Rekonstrukcija prometnica i komunalne infrastrukture GORNJI GRAD Investitor: Grad Zagreb
 13. 13. Rekonstrukcija infragra. radnička od Slavonske avenije do Kanalskog puta Investitor: Grad Zagreb; GPZ
 14. 14. STP naselje BLATO Investitor: Grad Zagreb, GPZ
 15. 15. STP Dobrodol Breg Investitor: Grad Zagreb, GPZ
 16. 16. NT I ST IX RAJON - Novi Zagreb istok i Velika Gorica Investitor: GPZ
 17. 17. NT I ST Boškovićeva Hebrangova Investitor: GPZ
 18. 18. NT plinovod prilaz Baruna Filipovića Investitor: GPZ
 19. 19. ST plinovod za potrebe osnovne škole "Sesvetska Sela" Investitor: Grad Zagreb
 20. 20. VT plinovod Ravnice Investitor: GPZ
 21. 21. Gradnja ST plinovoda u dijelu Hukačeve ulice, Sesvete Investitor: GPZ
 22. 22. Izvođenje umrtvljenja, tlačne probe, prespajanja i puštanje plina na Jadranskoj aveniji za Arenu Investitor: GPZ
 23. 23. NT plinovod - južni Zeleni val Investitor: GPZ
 24. 24. NT plinovod - Sesvete Centar Investitor: GPZ
 25. 25. STP NA LOKACIJI HRVATSKI LESKOVAC Naručitelj: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
 26. 26. NT PLINOVOD NA LOKACIJI ZAPOLJSKA ULICA – VOLOVČICA Naručitelj: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
 27. 27. NT BRESTJE ZAPAD – II ETAPA Naručitelj: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
 28. 28. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH, STROJARSKIH I GEODETSKIH RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE MREŽE I PLINSKIH PRIKLJUČAKA NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU GRADA KARLOVCA, ETAPA III – NASELJE BORLIN Naručitelj: MONTCOGIM - PLINARA d.o.o.
 29. 29. STP RADNIČKA CESTA - IV ETAPA Naručitelj: GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

Polaganje elektro kabela za potrebe HEP-a

 1. 1. Škorpikova Investitor: HEP
 2. 2. Huzjanova Investitor: HEP
 3. 3. Zagreb jug – jugoistok Investitor: HEP
 4. 4. Ljudevita Posavskog Investitor: HEP
 5. 5. Žitnjak Investitor: HEP
 6. 6. Izmještanje kabela na križanju Savske sa Slavonskom Investitor: HEP
 7. 7. Održavanje električnih instalacija u Zoo vrtu Investitor: Zoo vrt grada Zagreba

Prometnice

 1. 1. Uređenje ulice ALEXANDERA VON HUMBOLDTA Investitor: Grad Zagreb
 2. 2. Rekonstrukcija prometnica i komunalne infrastrukture GORNJI GRAD Investitor: Grad Zagreb
 3. 3. Cestovna prometnica s kanalizacijom i kameni zid na izgradnji SVEUČILIŠNE ALEJE Investitor: Viadukt
 4. 4. Izgradnja pristupnih prometnica odvojka OREŠKOVIĆEVE ULICE Investitor: Grad Zagreb
 5. 5. Uređenje TRNJANSKE ULICE sa sanacijom vodoopskrbnog cjevovoda Investitor: Grad Zagreb
 6. 6. Uređenje pristupnih staza i prometnica oko ŠRC Jarun Investitor: Jarun
 7. 7. Izgradnja odvojka ulice DRAGANIĆI Investitor: Grad Zagreb
 8. 8. Izvanredno održavanje BOŠKOVIĆEVA I HEBRANGOVA ul. Investitor: Produkt
 9. 9. Uređenje kolnika KOZARI BOK (glavna ulica i Dujšinova ul.) Investitor: ZH
 10. 10. Izvedba prometnica na izgradnji OŠ. SAVSKI GAJ
 11. 11. Izgradnja odvojka ulice BIJENIK s komunalnom infrastrukturom Investitor: Grad Zagreb
 12. 12. Izgradnja odvojka ulice SREBRNJAK s komunalnom infrastrukturom Investitor: Grad Zagreb
 13. 13. Građenje prometnice odvojak ulice GOLJAČKI BREG s komunal.infrastr. Investitor: Grad Zagreb
 14. 14. Građenje PARUŽEVINSKE I VURNOVEČKE UL. s komunal.infrastr. Investitor: Grad Zagreb
 15. 15. Uređenje nogostupa u DOBOJSKOJ ULICI Investitor: Grad Zagreb
 16. 16. Izvanredno održavanje prometnica JUŽNI ZELENI VAL OD SAVSKE CESTE DO DRAŠKOVIĆEVE Investitor: Grad Zagreb
 17. 17. Uređenje prometnica s odvodnjom na području gradskih četvrti PODSUSED, VRAPČE, ČRNOMEREC I TREŠNJEVKA-SJEVER Investitor: Grad Zagreb
 18. 18. Izgradnja Spojne ceste od produžene Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije ( ČVOR Slavonska – Ulica 7) s križanjem u razini i infrastrukturom – cestovna prometnica i kanalizacija Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1
 19. 19. Radovi na uređenju Radićeve ulice Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1
 20. 20. Popravci oštećenja na javnim površinama na području Grada Zagreba Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1
 21. 21. SANACIJA SKUPNOG MOSTA – ČUČERSKA/SUNEKOVA Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
 22. 22. Izgradnja autobusnog okretišta Mikulići Naručitelj: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
 23. 23. REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA FILIPCA U KARLOVCU Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Grad Karlovac

Objekti visokogradnje

 1. 1. OŠ. Matija Gubec Investitor: Grad Zagreb
 2. 2. OŠ. Špansko Investitor: Grad Zagreb
 3. 3. OŠ. Malešnica Investitor: Grad Zagreb
 4. 4. Stambena zgrada Bjelovarska ul., Sesvete
 5. 5. Stambeno-poslovna zgrada H1 Središće Investitor: Teletera

Sanacije

 1. 1. Sanacija klizišta u RABADANOVOJ ul. Investitor: Grad Zagreb
 2. 2. Sanacija skloništa OŠ. Tituš Brezovački Investitor: Grad Zagreb
 3. 3. Sanacija sanitarnih čvorova DV Maksimir Investitor: Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje i kulturu
 4. 4. Sanacija sanitarnih čvorova PO Trg I. Kukuljevića 6 DV Špansko-Oranice Investitor: Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje i kulturu
 5. 5. Sanacija sanitarnih čvorova PO Trg I. Kukuljevića 13 DV Špansko-Oranice Investitor: Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje i kulturu
 6. 6. Sanacija sanitarnih čvorova doma za starije i nemoćne osobe Trnje Investitor: Dom za starije i nemoćne Trnje
 7. 7. Sanacija čajnih kuhinja, krovova i vertikala - Dom za starije i nemoćne Trnje Investitor: Dom za starije i nemoćne Trnje
 8. 8. Sanacija dvorane za TZK i pratećih prostora s elektro instalacijama OŠ. Vladimira Nazora Investitor: Grad Zagreb

Ostalo

 1. 1. Postavljanje tuševa JARUN Investitor: Jarun
 2. 2. Izvođenje radova na drenažnom sistemu na sanaciji podine - VILE SV. DUH Investitor: Prizma
 3. 3. Zemljani radovi sa potpornim zidom na projektu i zgradi benzinske stanice JADRANSKA AVENIJA Investitor: OMV
 4. 4. Izgradnja SOFTBALL KLUBA – JARUN Investitor: Jarun
 5. 5. Vanjski radovi uređenja okoliša OŠ "SESVETSKA SELA" - Letnička ulica Investitor: Grad Zagreb i ZH
 6. 6. Rekonstrukcija potpornog zida SVETI DUH Investitor: Grad Zagreb
 7. 7. Građ. i elektromontažni radovi nove TS LOPARICA - JADRANSKA AVENIJA Investitor: OMV
 8. 8. Uređenje okoliša oko novoizgrađenih objekata u ulici odvojka DRAGANIĆI Investitor: LKR Građenje
 9. 9. DJEČJI VRTIĆ "VRAPČE" - stolarski i montažni radovi Investitor: Dječji vrtić Vrapče
 10. 10. DJEČJI VRTIĆ "VRAPČE" - elektroinstalaterski radovi Investitor: Dječji vrtić Vrapče
 11. 11. Potporni zid pokraj objekta MS I DVD GRANEŠINSKI NOVAKI, NOVAČKA 200 Investitor: Grad Zagreb
 12. 12. Izgradnja rampe i stubišta s pristupom središnjem prostoru u Ulici Hrvatske Bratske zajednice Naručitelj: GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1