Hotel uz Jadransku aveniju: projekt za prodaju


Nudimo vrlo atrahotel1ktivan i zanimljiv projekt. Riječ je o izgradnji Hotela smještenog uz Jadransku aveniju na samom ulazu u grad Zagreb. Projekt je odabran na javnom arhitektonskom natječaju kao vizualno i funkcionalno najbolje rješenje za budući hotel, koji predviđa 76 smještajnih jedinica (48 soba i 28 suite). Lokacija je vrlo atraktivna jer se nalazi na samom ulazu u grad u neposrednoj blizini športskog i trgovačkog centra Arena Zagreb, a gravitira prema Zagrebačkom Velesajmu i Avenue Mall-u.

Lokacija budućeg hotela osim što je atraktivna, vrlo je i pristupačna jer se nalazi u neposrednoj blizini auto ceste uz brzu prometnicu, a pristup hotelu i ulaz u hotel je predviđen i moguć sa sjevera s brze gradske prometnice Jadranske avenije, a s juga s postojećih prometnica i gradskih ulica.

Za navedeni projekt ishođena je lokacijska dozvola, a izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole je u tijeku tako da postoji mogućnost:

  1. Prodaje gotovog hotela što uključuje:hotel2
    izradu projektne dokumentacije, ishođenje građevinskih dozvola i izgradnju hotela do dogovorene faze kao i cjelokupna izgradnja po principu "ključ u ruke" (Roh-bau, visoki "roh-bau", kompletna izgradnja uključivo uporabna dozvola).
  2. Prodaja projekta za hotel odnosno prodaja zemljišta za izgradnju hotela.
    Moguća prodaja projekta za izgradnju hotela na gore navedenoj lokaciji, a daljnje projektiranje, dozvole i obveza izgradnje ostaje na kupcu.

Projektom se predviđa izgradnja 7.159,20 m2 BRP-a, a cijena je oko 200 eura po metru kvadratnom BRP-a što za cijeli projekt u ovoj fazi iznosi oko 1.500.000,00 eura.